" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Myanmar's Crisis. Show all posts
Showing posts with label Myanmar's Crisis. Show all posts

Sunday, March 21, 2021

Myanmar’s Crisis Is Starting to Spill Beyond its Borders

THE I DIPLOMAT
By Sebastian Strangio
March 19, 2021

The country’s political crisis is well on the way to becoming a crisis for the region as a whole.

The effects of Myanmar’s escalating political crisis are beginning to be felt in neighboring countries, with reports emerging from both Thailand and India of people fleeing across borders in search of sanctuary.

On March 12, Indian media reported that the country’s Ministry of Home Affairs (MHA) had written to the Chief Secretaries of the states of Nagaland, Manipur, Mizoram, and Arunachal Pradesh, in the country’s hilly east, to “take appropriate action as per law to check illegal influx from Myanmar into India.”