" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Interfaith. Show all posts
Showing posts with label Interfaith. Show all posts

Saturday, May 25, 2019

Interfaith Activists in Myanmar Defy Anti-Muslim Nationalists with #WhiteRose4Peace Campaign

buddhistdoor
By Craig Lewis
Buddhistdoor Global | 2019-05-24


Prominent Buddhist monk U Bandatta Seindita offers white roses in a show of solidarity with Muslims in Yangon. From facebook.com

As roiling social undercurrents of nationalism and Islamophobia continue to plague Myanmar, interfaith activists across the Southeast Asian country are taking a stand of solidarity with local Muslim communities with the #WhiteRose4Peace campaign, an act of peaceful defiance against the violence and intolerance that has festered in the Buddhist-majority nation in recent years.