" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label displacement. Show all posts
Showing posts with label displacement. Show all posts

Tuesday, December 31, 2019

Statelessness and displacement

The Daily Star
Justice Md. Mozibur Rahman Miah
December 31, 2019

In quest of peace and prosperity

Human beings do not want to live as refugees which is completely a form of leading very inhumane life. In today’s global order, refugee crisis is one of the very complex challenges for the politically less-influenced countries. There are various reasons for the people to become refugees. But the main contributory factor to this crisis prevalent in the world is, armed conflict and ethnic cleansing perpetrated on the marginalised and minority group of people by their own State machinery.

Saturday, November 2, 2019

The refugee camp in Bangladesh – two years after displacement

reliefweb
Private: November 2019
 In the camps in Cox's Bazar district. Photo: SRK, Remo Nägeli

A large number of displaced persons sought refuge in Bangladesh in 2017 from the violence in Myanmar. The Swiss Red Cross (SRC) has been active in Bangladesh for almost 50 years and has also been in Cox’s Bazar since 2017. In this interview, Benedikt Kaelin, Program Officer for Bangladesh at the SRC, talks about the lives of people in the camps and assesses how they can move forward.
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */