" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Great Depression. Show all posts
Showing posts with label Great Depression. Show all posts

Sunday, June 27, 2021

Amid This ‘Great Depression’, Myanmar’s People Will Never Give Up

The Irrawaddy
NAING KHIT 
26 June 2021
Anti-coup graffiti in downtown Yangon in February. / The Irrawaddy

Myanmar has entered a Great Depression. It must be spelled with a capital G and D, reflecting the real mood of the people of this country.

This Great Depression began with the coup staged by Senior General Min Aung Hlaing on Feb. 1, which in turn triggered political, social and economic upheavals that continue to this day. This Myanmar version of the Great Depression differs from the severe worldwide economic depression of the 1930s, though.