" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Shelter. Show all posts
Showing posts with label Shelter. Show all posts

Saturday, July 22, 2023

Six Rohingya children flee Phatthalung shelter

BANGKOK POST
WRITER: Assawin Pakkawan
PUBLISHED : 22 Jul 2023

Police gather information from local residents and officials about the escape of six Rohingya children from a shelter in Muang district of Phatthalung on Friday night. A search has so far failed to find them. (Photo: Assawin Pakkawan)

PHATTHALUNG: Six Royingya children escaped from a government-operated shelter in Muang district of this southern province on Friday night.

Police and officials from the Phatthalung Shelter for Children and Families began the search after being alerted by shelter staff at around 9pm, said Pol Lt Col Sombat Muksikim, chief inspector at the Cha-ngai police station in Muang district.