" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Eastern Border. Show all posts
Showing posts with label Eastern Border. Show all posts

Saturday, March 16, 2019

How India, Myanmar forces jointly destroyed NSCN-K, Arakan Army terrorist camps on eastern border: 10 things to know

By: NewsX Bureau | 16 March 2019,

India, Myanmar forces jointly destroy NSCN-K, Arakan Army terrorist camps on eastern border: Indian forces in coordination with Myanmar Army conducted a joint operation on February 17, 2019, on the Indo-Myanmar border and destroyed several terrorist camps of Arakan Army. The joint military operation was completed on March 2, 2019.Image for representation only.

India, Myanmar forces jointly destroy NSCN-K, Arakan Army terrorist camps on eastern border: