" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Myanmar<News. Show all posts
Showing posts with label Myanmar<News. Show all posts

Saturday, December 12, 2020

Pakistan, Myanmar In US “Religious Freedom Violators” List

Newsnext

Newsnext Bangladesh
by our correspondent in Dhaka
December 9, 2020

Pakistan and Myanmar are among those listed for “religious freedom violators,” while neighbouring India’s status has been downgraded.

On Pakistan, it noted the condition has deteriorated with blasphemy and anti-Ahmedia laws have forced minority faiths to convert to Islam.

“The systematic enforcement of blasphemy and anti-Ahmadia laws, and authorities’ failure to address forced conversions of religious minorities — including Hindus, Christians, and Sikhs — to Islam, severely restricted freedom of religion or belief,” added the 2020 report noting that religious freedom conditions across Pakistan had continued to trend negatively.