" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Dr Abdullah Yusuf. Show all posts
Showing posts with label Dr Abdullah Yusuf. Show all posts

Thursday, September 2, 2021

Agenda: World must not forget Rohingya crisis

The Herald
By Agenda ,By Dr Abdullah Yusuf
31st August
Dr Abdullah Yusuf, Lecturer in Politics and International Relations, University of Dundee


THE horrifying situation in Afghanistan should act as a reminder of other grave humanitarian crises engulfing the world. I have spent the past few years researching the impact of other conflicts, many of which have been all but been forgotten by the international community.

It is now four years since the Myanmar military embarked upon a brutal campaign of ethnic cleansing that forcibly displaced around a million Rohingya Muslims into Bangladeshi refugee camps. The persecution of the Rohingya is not new, but the scale and magnitude of the displacement since August 2017, is unprecedented. More than 700,000 refugees fled following actions internationally described as genocidal.