" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Photojournalist. Show all posts
Showing posts with label Photojournalist. Show all posts

Thursday, January 7, 2021

Award-Winning Photojournalist Jailed For Photographing Refugee Camp

PetaPixel
Jaron Schneider
Jan 04, 2021

Abul Kalam is most well-known for his photography centered on documenting the life of refugees from Myanmar in Bangladesh. On December 29, he was arrested and allegedly beaten for photographing the controversial transfer of refugees to a remote island camp.

According to The Guardian, Bangladesh had begun moving Rohingya refugees from camps in Cox’s Bazar to a remote island in the Bay of Bengal, which had come under criticism from international rights activists. Those activist groups, such as Amnesty International and Human Rights Watch (HRW), called out the transfer as against the will of those refugees and in defiance of safety and security concerns for those individuals.