" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Balkan Roule. Show all posts
Showing posts with label Balkan Roule. Show all posts

Saturday, August 3, 2019

Myanmar’s Persecuted Rohingya Join Balkan Route into Europe

BalkanInsight
August 2, 2019
Persecuted for decades, members of Myanmar’s Rohingya ethnic group are now turning up on the Balkan route for migrants and refugees trying to reach Western Europe.


“Army people were torturing my family,” Ali Mulla began his story. “That’s why I couldn’t live anymore in Myanmar.”

Mulla, 17, spoke in a refugee and migrant camp near the northern Serbian town of Kikinda, some 7,000 kilometres from the home he fled in Southeast Asia.