" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Documateary. Show all posts
Showing posts with label Documateary. Show all posts

Monday, August 29, 2022

‘This is our documentary of the crisis we face’: the Rohingya smartphone photographers

The Guardian
by Kaamil Ahmed
Mon 29 Aug 2022
A photograph taken by Ro Yassin Abdumonaf  in the refugee camps of Caox's bazar, Bangladesh. Ro Yassib Abdumonaf

Refugees who have fled Myanmar describe the risks and their sense of duty – as well as joy – in recording life around them in the sprawling camps of Bangladesh .


The camera of a budget smartphone has become a way for many of the Rohingya stuck in Bangladesh’s refugee camps to tell their own stories, capturing photos of their lives in the camps, which became the world’s largest when 700,000 people fled the Myanmar military five years ago, joining 300,000 who had already sought refuge across the border.