" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Boycott. Show all posts
Showing posts with label Boycott. Show all posts

Wednesday, September 27, 2023

Six countries boycott ASEAN military exercise led by Russia and Myanmar junta

Myanmar Now
September 26, 2023


Singapore, a member of the regional bloc, was among the countries refusing to attend the event held by a working group co-chaired by the Russian and Myanmar regimes

 An Indian Army contingent poses ahead of its attendance at a counterterrorism exercise being held in Russia September 25-30 (Press Information Bureau of India) 

A military exercise commenced in Russia on Monday under the ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus) Experts’ Working Group on Counter Terrorism, co-chaired by the Russian and Myanmar junta defence ministries.