" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Hunger Strike. Show all posts
Showing posts with label Hunger Strike. Show all posts

Saturday, October 3, 2020

Bangladeshi officers beat Rohingya over hunger strike, claims rights group

Hundreds of thousands of Rohingya have been displaced since 2017 Credit: Zik Maulana/AP 

Friday, April 19, 2019

Saudi Arabia torturing detained Rohingya Muslims on hunger strike
 Saudi Arabia is torturing hundreds of Rohingya detainees to force them to end a hunger strike they have staged to oppose their indefinite detention or potential deportation from the Persian Gulf Arab kingdom, a report says.  

AhlulBayt News Agency (ABNA): Saudi Arabia is torturing hundreds of Rohingya detainees to force them to end a hunger strike they have staged to oppose their indefinite detention or potential deportation from the Persian Gulf Arab kingdom, a report says.

Thursday, April 18, 2019

Saudi Arabia accused of torturing Rohingya detainees to end hunger strike

MIDDLE EAST EYE
By Areeb Ullah

Rohingya detainees began the hunger strike to oppose their deportations and indefinite detention in Saudi Arabia

Saudi Arabia has continued to deport Rohingya detainees despite UN calls to give them refuge (Supplied)

Scores of stateless Rohingya refugees detained inside a Saudi detention centre have gone on hunger strike to demand an end to their indefinite detention in the Gulf kingdom.

'We're broken': Rohingya on hunger strike in Saudi detention

Aljazeera
by

At least seven hospitalised after 650 Rohingya men refuse food at a detention centre in Jeddah, activists say.

Family members of detainees call for their release at a camp in Bangladesh [Courtesy: Ambia Perveen]
 
Scores of Rohingya detainees inside a Saudi detention centre have gone on a hunger strike for the third time in recent months, activists told Al Jazeera.