" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Application. Show all posts
Showing posts with label Application. Show all posts

Tuesday, December 17, 2019

Call for applications for the 2020-2021 ICJ's Judicial Fellows Programme

17 Dec 2019
The Oxford Law Faculty is one of a group of leading law faculties around the world invited by the International Court of Justice (ICJ) to participate in the ICJ's fellowship programme. The fellowship programme is similar to a judicial clerkship or judicial assistantship and provides an opportunity for one Oxford student or recent graduate to work for nearly a year at the leading international tribunal in the world. The person selected will work closely with the members of the Court on tasks such as drafting opinions, orders and other court documents; preparing case files and researching a variety of legal issues.