" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label selling. Show all posts
Showing posts with label selling. Show all posts

Thursday, December 17, 2020

Traffickers: Selling False Dreams To The Rohingya

From Rakhine state in Myanmar, the Rohingya are an ethnic community of largely Muslim people. Perhaps a million of them have fled from violence in the ASEAN member state in successive waves of displacement since the early 1990s. In 2017, hundreds of thousands more fled Myanmar to escape persecution, war crimes and alleged genocide.

Today, over 900,000 Rohingya live in camps in Cox’s Bazar in southeast Bangladesh – the world’s largest refugee settlement. Some have escaped to other neighbouring countries such as Malaysia and Indonesia – said to be among the Rohingya’s favoured destinations.