" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Steelmaker. Show all posts
Showing posts with label Steelmaker. Show all posts

Saturday, April 17, 2021

SKorean steelmaker to end partnership with Myanmar military

Coast Reporter
The Canadian Press
April 16' 2021


SEOUL, Korea, Republic Of — A South Korean steelmaker on Friday said it plans to end a joint venture with a military-controlled firm in Myanmar following criticism that its business has benefited military leaders who have violently suppressed pro-dem

SEOUL, Korea, Republic Of — A South Korean steelmaker on Friday said it plans to end a joint venture with a military-controlled firm in Myanmar following criticism that its business has benefited military leaders who have violently suppressed pro-democracy protests there.

POSCO Coated & Color Steel said it has decided to discontinue its partnership with Myanmar Economic Holdings Public Company Limited, which is about 40% owned by Myanmar’s Defence Ministry. However, the South Korean company said it would not pull out of Myanmar.