" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rima. Show all posts
Showing posts with label Rima. Show all posts

Monday, November 30, 2020

Bangladeshi educating Rohingya earns global praise

AA
Md. Kamruzzaman
DHAKA, Bangladesh
30.11.2020


Rima Sultana Rimu on mission to educate Rohingya children in refugee camps

Bangladeshi woman Rima Sultana Rimu, named one of the 100 inspiring and influential women around the world in 2020 by the BBC, dreams of educating Rohingya children.

The daughter of a farmer from the remote southern area of Ramu in Cox’s Bazar district has played a significant role for the last three years in providing education to women and children in Rohingya camps deprived of formal studies.

“As a human being I feel that the people who have taken shelter in my country should enjoy basic human rights like education and I have started my struggle to educate Rohingya children amid various limitations and difficulties,” Rimu told Anadolu Agency.