" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label လူဦးေရစာရင္း. Show all posts
Showing posts with label လူဦးေရစာရင္း. Show all posts

Friday, October 16, 2020

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ ရိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရစာရင္းသည္ တိက်မွန္ ကန္ သည္ဟု အစိုးရအရာရွိမ်ားေၿပာဆို

H20U
ဘာသာၿပန္သတင္း
၂၀၂၀ ခု ေမာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ 

ေကာ့ခ္ဘဇားေရာက္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္မွာ ၈၆၀,၆၉၇ -ဦးရွိဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရေကာ္မရွင္နာ မင္း ႀကီးေျပာဆို။ ၂-ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ကေလးေပါင္း ၇၅,၀၀၀ ခန္႔ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရွ႕ေနာက္မညီ ျဖစ္ ခဲ့၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနသည္ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျငင္းပယ္ခံထားရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိ ေနဆဲျဖစ္ဟု နိုင္ငံတကာ ေျပာဆို 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ခိုလႈံလၽွက္ေသာ ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔၏ ယခုေနာက္ဆုံး ခန္႔မွန္းဦးေရမွာ တိတိက်က် ဆိုရလၽွင္ ၈၅၀,၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ၉၅,၀၀၀ နီးပါးဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းမွာ မူ ကနဦးတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ဒုကၡသည္မ်ား၊ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ေန ရပ္ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ( RRRC ) တြဲဘက္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး မိုဟာမက္ရွာမ္ဆူဒူဇာက ေျပာၾကားသည္ဟု bdnews24 ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာက ( Oct.09, 2020 ) ေရးသားသည္။

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */