" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Armed struggle. Show all posts
Showing posts with label Armed struggle. Show all posts

Thursday, May 6, 2021

Movement in Myanmar could turn towards armed struggle

Socialist Worker
Mon 3 May 2021
Police in Myanmar (Pic: OneNews/WIkimedia commons)


The slaughter of democracy protesters in Myanmar ramped up again last weekend—just days after the regime pledged itself to more “peaceful” methods of repression.

Soldiers, armed police and plain clothed shooters were out in force to chase down protesters marking the third month of military rule.

The killing spree came after last week’s Asean conference of southeast Asian leaders. It had sought to bring stability to Myanmar in the hope that protests and fighting wouldn’t spread beyond its borders into neighbouring China and Thailand.

But the Myanmar military’s apparent acquiescence was clearly just for show.