" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Historical. Show all posts
Showing posts with label Historical. Show all posts

Wednesday, August 25, 2021

Citizenship of the Rohingya in Myanmar: A historical account

The Daily Star
Md Khalid Rahman
Tue Aug 24, 2021

While the international stakeholders and the Government of Bangladesh have tried for their safe and dignified voluntary return of the Rohingya refugees as per the agreement between Bangladesh and Myanmar, the citizenship issue became one of the crucial contesting conditions. Unfortunately, no government of Myanmar, after the mischievous power-grabbing of the then Burma by the military government led by General Ne Win has responded positively to the citizenship issue of the Rohingya. The present article argues that the citizenship crisis is rooted in the British colonial era that consequently gained momentum through the political demarcation and marginalisation of different ethnicity including Rohingya.