" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Haider Khan. Show all posts
Showing posts with label Haider Khan. Show all posts

Saturday, May 30, 2020

Film on Rohingya genocide will be realistic, says director Haider Khan

THE NEW  
INDIAN EXPRESS
30th May 2020 
By Express News Service

Director Haider Khan’s debut feature focuses on the Rohingya refugee crisis.  
Rohingya poster (Photo | Twitter)

Director Haider Khan’s debut feature focuses on the Rohingya refugee crisis. The upcoming film, titled Rohingya, tells the story of over 9,00,000 Rohingya refugees who fled violence and persecution in Myanmar and sought refuge in Bangladesh and other countries. The film, shot in Bhutan and North East regions, is produced by Thunder Dragon Productions of Bhutan. It also highlights “the unsung Special Forces Indian paras, also known as the maroon berets of our nation.”