" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label IDEA. Show all posts
Showing posts with label IDEA. Show all posts

Friday, October 2, 2020

Activists Denounce Myanmar Election App For ‘Inflaming’ Ethnic Tensions

THE I DIPLOMAT
By Sebastian Strangio
October 01, 2020

By accepting Myanmar’s rigid official racial and religious categorizations, the EU-funded app runs the risk of entrenching sectarian divides.
A donor-funded election app designed to provide information to Myanmar voters has come under fire for its potential to inflame racism and religious nationalism ahead of elections on November 8.

The mVoter 2020 app, which was launched on September 29, was developed by the Stockholm-based organization International Democracy and Electoral Assistance (IDEA), under the EU-funded STEP Democracy program. The app was built in partnership with The Asia Foundation and Myanmar’s Union Election Commission (UEC).
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */