" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rohingya Refugges. Show all posts
Showing posts with label Rohingya Refugges. Show all posts

Tuesday, December 19, 2023

Residents in Western Indonesia Protest Mounting Rohingya Refugee Arrivals

THE I DIPLOMATS
By Sebastian Strangio
December 19, 2023

The protest in Aceh follows the arrival of more than 1,500 refugees, mostly women and children, since last month. 

Rohingya Refugees cross into Bangladesh after fleeing voilent attacks in Myanmar's Rakhine State,September 12'2017 ( Credit : Depositphotos)
More than 200 people protested yesterday in western Indonesia against the continued arrival of Rohingya refugees by boat, claiming that the sudden influx of people threatens to overwhelm local communities.