" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Harun Yahya. Show all posts
Showing posts with label Harun Yahya. Show all posts

Thursday, June 4, 2015

Nobody to Wipe Rohingyas’ Tears (Daily Mail-PK)


    
Jun 04, 2015

This past week, we witnessed a horrifyingly sad display of international indifference toward hundreds of people stranded aboard rickety boats. Photographs circulating in the world press show these unfortunate people pleading for mercy and tears rolling down their cheeks. Struggling with starvation aboard makeshift boats, these poor souls weren’t allowed entry to various countries and turned away to meet their inevitable fate out in the ocean.