" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုး စလုံး ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Jewish National Fund. Show all posts
Showing posts with label Jewish National Fund. Show all posts

Sunday, March 14, 2021

For ‘love’: charity-washing colonialism, fascism and genocide

Aljazeera
Azeezah Kanji
Legal academic and writer based in Toronto.
12 Mar 2021

From India and the US to Israel and Myanmar, the ‘non-profit industrial complex’ is serving to enforce deeply-rooted structures of domination.


Signage is seen during the Jewish National Fund Los Angeles Tree Of Life Dinner at Loews Hollywood Hotel on October 29, 2017, in Hollywood, California [Michael Kovac/Getty Images]


In the name of “charity”, the Jewish National Fund of Israel is buying up Palestinian land in the West Bank for colonial settlements and calling it “environmentalism”; far-right Hindutva nationalist organisations are propagating their fascist-inspired ideology across the world and calling it “decolonisation” and “anti-racism”; and monks who justify genocide in Myanmar are running tax-exempt centres across the United States for the practice of “religion for peace” Buddhism.
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */