" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Myanmar’s railroads. Show all posts
Showing posts with label Myanmar’s railroads. Show all posts

Tuesday, September 12, 2023

Blood on the tracks: The war over Myanmar’s railroads

Frontier Myanmar
September 11, 2023 

People walk along railway tracks as a train passes in Yangon on March 3, 2020. (AFP)

The resistance is increasingly targeting the railway network as the regime revamps it to transport troops and supplies, while civilian passengers risk getting caught in the crossfire.

As a railway bridge over a small creek explodes in a shower of debris, a group of resistance fighters can’t contain their jubilation. “It’s collapsed – totally collapsed! This is so cool!” shouts one of the fighters.