" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label Belgium. Show all posts
Showing posts with label Belgium. Show all posts

Friday, September 11, 2020

Joint Statement on Myanmar oint Statement on Myanmar

GOV.UK

Joint statement by the UK, Belgium, the Dominican Republic, Estonia, France, Germany, Tunisia, and the United States after Security Council consultations on Myanmar


/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */