" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label war crimes report. Show all posts
Showing posts with label war crimes report. Show all posts

Saturday, November 11, 2023

Myanmar’s military commanders responsible for rape and torture – war crimes report

The Guardian
Thaslima Begum
Thu 9 Nov 2023 

Security Force Monitor finds 64% of senior army officers led units allegedly committing killings, rapes, torture and disappearances 

Soldiers parade in the capital, Naypyidaw, on Union Day last year. An international criminal court investigation into alleged crimes against humanity by Myanmar has stalled. Photograph: AFP/Getty
 
New research into alleged war crimes in Myanmar has concluded that the majority of senior commanders in the Myanmar military, many of whom hold powerful political positions in the country, were responsible for crimes including rape, torture, killings and forced disappearances carried out by units under their command between 2011 and 2023.