" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Donations. Show all posts
Showing posts with label Donations. Show all posts

Saturday, April 3, 2021

Islamic Zakat donations reached millions of refugees in 2020

TRT WORLD
02 April 2021

Compared to four years ago, Zakat funds increased in record numbers last year, helping more than two million refugees across the world, according to UNHCR.

The latest Islamic Philanthropy report of the UNHCR has shown that Islamic Zakat donations in 2020 saw a big increase compared to previous years, amounting to $61.5 million, reaching more than two million displaced people across the world.

Compared to the period of 2016-2018, when Islamic donations had reached more than 34,000 people, last year, both Zakat and Sadaqah, along with Sadaqah Jariyah, which are other forms of religious donations, helped nearly 2.1 million people in total.