" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုး စလုံး ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Join Press Release. Show all posts
Showing posts with label Join Press Release. Show all posts

Wednesday, December 8, 2021

Joint Statement, Rohingya Denounces ARSA

Joint Statement

Date: December 7, 2021
Rohingya Denounces ARSA

 We, the undersigned Rohingya organizations, denounce the so-called "Arakan Rohingya Salvation Army – ARSA" (or Harakah Al Yakeen), a criminal group that self-proclaims to be fighting for the rights of the Rohingya people. The Rohingya community does not accept ARSA as a group that represents the ideals and interests of the Rohingya community in or outside of Burma. Thus, the group must not claim it represents the interests of the Rohingya nation.
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */