" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Kazi Nabil Ahmed. Show all posts
Showing posts with label Kazi Nabil Ahmed. Show all posts

Friday, October 21, 2022

Bangladesh urges UN to highlight Myanmar’s crimes against Rohingyas

Dhaka Tribune 

Tribune Desk
October 21, 2022
Facebook/Kazi Nabil Ahmed

Bangladesh has requested the United Nations (UN) Department of Global Communications (DGC) to play a strong role in raising awareness about Myanmar's brutal crimes against Rohingya.

Kazi Nabil, a member of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Foreign Affairs, highlighted Bangladesh’s position at the United Nations Conference Room 4 on Friday.

Speaking on the Rohingya issue, he said: "I request the United Nations DGC to play a strong role in raising awareness about the brutal crimes committed against the Rohingya in Myanmar.