" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rohingya Forces. Show all posts
Showing posts with label Rohingya Forces. Show all posts

Wednesday, May 29, 2024

Rohingya Forced to Fight Alongside Myanmar Army Tormentors

KUTUPALONG, Bangladesh—Rohingya mother Sofura Begum has spent years in a squalid refugee camp after fleeing Myanmar. Now her teenage son has been taken to fight alongside the troops that put her there.