" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Ordered provisional measures. Show all posts
Showing posts with label Ordered provisional measures. Show all posts

Monday, February 3, 2020

Behind Myanmar’s Military Alibi: A Path for Compliance with the ICJ’s Order to Protect Rohingya

JUST SEURITY
Grant Shubin and
Akila Radhakrishnan
February 3, 2020
In the wake of the ruling from the International Court of Justice (ICJ) ordering Myanmar to prevent genocide against the Rohingya going forward, the initial excitement was tempered by pragmatics—how this important court order can be enforced so that it actually protects the 600,000 Rohingya who remain in Rakhine State.