" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rakhine attacks. Show all posts
Showing posts with label Rakhine attacks. Show all posts

Thursday, April 18, 2019

UN Condemns Rakhine Attacks: An Internal Burmese Conflict Rises

The Organization for World Peace
Current Events by Kavya Singh
17 Apr, 2019


On the evening of 3 April, two military helicopters flew over Hpon Nyo Leik village in south Buthidaung township in Myanmar, firing on Rohingya Muslims who were tending their cows and paddy fields. According to the sources, at least seven civilians have been killed and more than 18 injured. The UN Human Rights Office has condemned the Myanmar military- called the Tatmadew- for again carrying out attacks against civilians and have been blamed for their “genocidal intent.”