" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Return back. Show all posts
Showing posts with label Return back. Show all posts

Friday, February 16, 2024

330 Myanmar personnel, others repatriated from Bangladesh

daily observer
Observer Correspondent
Published : Thursday, 15 February, 2024 

A total of 330 Myanmar personnel, who crossed the border and took refuge in Bangladesh during the ongoing conflict in Myanmar, were sent back to their country on Thursday amid tight security.