" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Muslim Area. Show all posts
Showing posts with label Muslim Area. Show all posts

Friday, May 29, 2020

Myanmar’s Rakhine State Revokes Order Evicting Squatters From Rohingya Land

RADIO FREE ASIA
2020-05-26 
Structures built in Sittwe township's Seyton Su ward in Myanmar's Rakhine state are shown in a file photo.

Authorities in western Myanmar’s Rakhine state have revoked an order requiring Rakhine Buddhist families to vacate land in a former Rohingya Muslim area of Sittwe township that was razed eight years ago during a flare-up of sectarian violence.

The May 14 order was revoked on May 19, frustrating members of the Rohingya community originally displaced from their homes in Sittwe’s Seyton Su Muslim quarter, who called the rescinding of the order evicting thousands of squatters from their former land evidence of a lack of the rule of law in the conflict-torn region.