" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Thein Sein. Show all posts
Showing posts with label Thein Sein. Show all posts

Wednesday, July 10, 2024

CNA Explains: Myanmar’s ex-president visited China, followed by its junta No 2. What’s the play?

CNA
Leong Wai Kit
10 Jul 2024

Myanmar correspondent Leong Wai Kit unpacks recent trips to China by Thein Sein and Soe Win, and what both countries want from each other.

This handout photograph taken on Jul 6, 2024 and released by the Myanmar Military Information Team shows Myanmar's military deputy commander in chief of defence services Soe Win (C), upon his arrival at Qingdao in Shandong province of China. (Photo: AFP) 

Beijing has been regularly inviting Myanmar’s junta-appointed ministers to China on various official visits.