" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Anti-repatrition. Show all posts
Showing posts with label Anti-repatrition. Show all posts

Monday, November 4, 2019

Rohingya crisis: UN chief warns refugees must be repatriated to Myanmar safely

sky news
Sunday 3 November 2019

Hundreds of thousands of Rohingya Muslims fled Myanmar in 2017, after security forces began a campaign of murder in the area.

Hundreds of thousands of Rohingya refugees fled Myanmar for Bangladesh


The head of the UN has called on Myanmar to take responsibility for hundreds of thousands of Rohingya Muslim refugees and work towards their safe return to the country from Bangladesh.

A wave of refugees began fleeing Myanmar in late August after its response to an attack by Rohingya militants on more than 20 police posts that the government said left 12 members of the security forces dead.

Thursday, September 5, 2019

Two INGOs banned for ‘financing anti-repatriation campaigns’ for Rohingyas

News24bd.com
September 4, 2019

Bangladesh has banned two international non-government organisations (INGOs) from operating in the country for “financing an anti-repatriation campaigns” at Rohingya refugee camps in Cox’s Bazar.

INGOs ADRA (Adventist Development and Relief Agency) and Al Markazul Islami face allegations of financing and organising an anti-repatriation rally at the Rohingya camps, said Cox’s Bazar Additional Deputy Commissioner (ADC) Mohammad Ashraful Afsar.

They provided dresses including T-shirts during an anti-repatriation rally at Rohingya camps on Aug 25, according to the ADC.