" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Look away. Show all posts
Showing posts with label Look away. Show all posts

Friday, March 12, 2021

Myanmar Coup: Asean, once again, don’t look away

The Daily Star
Raudah Yunus , Gideon Lasco
March 11, 2021
Anti-coup demonstrators spray fire extinguishers over a barricade during a protest in Yangon, Myanmar, on March 9, 2021. Photo: Reuters/Stringer


The military coup in Myanmar that overturned its election results and put the country's leader, Aung San Suu Kyi, in house arrest is a shocking, if unsurprising, reminder that even as the Covid-19 pandemic rages, political strife continues around the world and the pandemic itself is used to enact and perpetuate authoritarianism. As the harrowing scenes unfold, we can only express outrage over this turn of events: No country deserves to be ruled by force, and no country deserves to be deprived of their elected leaders.