" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုး စလုံး ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label pdf. Show all posts
Showing posts with label pdf. Show all posts

Monday, August 23, 2021

Myanmar’s Anti-Junta Resistance Inflicting Rising Casualties: Report

THE I DIPLOMAT
Nearly seven months since the coup, the armed resistance to the military junta continues to grow and expand.

A civilian militia group in Myanmar claims that it killed around 50 soldiers and injured a number more in a series of landmine attacks in Magwe Region last week, the latest sign of rising resistance to the military junta that seized power in February.

According to a report in The Irrawaddy, which cited a representative from the People’s Defense Force (PDF) in Gangaw township, the casualties stemmed from two incidents. The first took place on August 19, when a vehicle carrying junta soldiers, one of a convoy of six, triggered a landmine planted by the civilian resistance on the Gangaw-Kale Highway. At least 20 soldiers were killed in the explosion and many others were injured, according to The Irrawaddy.

Sunday, July 4, 2021

Myanmar: Roads to a Federal Army Are Twisted

modern diplomacy
M.D. Amin
July 2, 2021

The idea of a Federal Army for Myanmar is as old as the country’s struggle for democracy. The vision is a part of the larger picture of decentralization and democratization of the multiethnic nation of 54 million and was first seriously floated in 1988 as a counterweight to Tatmadaw and to rally the support of ethnic armed organizations (EAOs) during 8888 Uprising. The idea has recently received unprecedented momentum following the ousting of NLD-led civilian government on February 1, 2021. The formation of an EAO-supported People’s Defense Force (PDF) that amalgamates the Bamar youth with anti-junta ethnic rebels has sparked new optimism in this regard. Spontaneous attacks from civilian resistance fighters and other similar groups, such as Taze People’s Comrades, Kalay Civil Army and Chinland Defence Force have also contributed significantly to this growing interest.

Thursday, June 10, 2021

Myanmar people’s army aims wishfully at Tatmadaw

ASIA TIMES

National Unity Government will be hard-pressed to form a force that can credibly challenge the 350,000-strong Tatmadaw

A screen grab from a video provided to AFPTV from an anonymous source and taken on May 23 shows a People’s Defense Force fighter shooting during clashes in Moebyel in Shan state, in which dozens of Myanmar security force members were killed and a police station seized, according to rebel fighters. Photo: Handout via AFP

If Myanmar’s security landscape was devilishly complicated before the February coup d’etat, the growing national-level armed resistance to the military-formed State Administration Council (SAC) junta has rendered it almost incomprehensible.

In recent weeks, veteran ethnic armed organizations (EAOs) such as the Karen National Union (KNU) and Kachin Independence Organization (KIO) have ramped up attacks on the military, or Tatmadaw. Peasant revolts using flintlock rifles and muskets in the hills of Chin state have likewise seen locally raised defense forces inflict major casualties on army units.

Thursday, May 6, 2021

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္း)

မေလ (၃) ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်
#ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက် Link : Here

ရိုဟင္ဂ်ာလူထုမ်ားအား နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မေပးပါက NUG အားအသိအမွတ္ျပဳရန္ ခဲယဥ္းေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဖိအားေပးျခင္း ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ ၎တို႔အား အဘယ္ေၾကာင့္ နိုင္ငံသား ေပးသင့္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပခ်က္။

Legal Aid Network
2021 May 5th Link :Here
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */