" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Terrorist. Show all posts
Showing posts with label Terrorist. Show all posts

Sunday, July 26, 2020

China's weapon supply to Myanmar terrorists re-ignites NE insurgency fears

Indian Defense News 
Sunday, July 26, 2020
By: Business Standard

The recent seizure of a large quantity of illegal Chinese weapons in Mae Tao region, which is on the Thai side of the Myanmar-Thailand border, has given rise to India's fear of "another attempt to reignite insurgency in its Northeast region", a Europe-based think-tank said.Citing a June 23 report published in The Irrawaddy, the European Foundation for South Asian Studies (EFSAS) said, "While preliminary investigations have suggested that the weapons may have been destined for insurgent groups in Myanmar, the development has nonetheless raised antennae within security circles in New Delhi. It has also reignited the serious questions that had existed for long about the scope and depth of China's support to terrorist groups in the region in pursuit of its policy of what a Thailand-based organisation termed 'diplo-terrorism'."

Tuesday, June 11, 2019

Govt: Bangladesh trying to repatriate ‘terrorists’