" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label United Communities of Arakan. Show all posts
Showing posts with label United Communities of Arakan. Show all posts

Monday, January 18, 2021

Declaration by the Diverse and United Communities of Arakan

rt

Rakhine & Rohingya Communities
Jan 18, 2021

Declaration by the Diverse and United Communities of Arakan 

anuary 18, 2021
 

Participants from Rakhine, Muslim (Rohingya), and other minority communities have held a series of meetings since October 2020. All communities have expressed consent and reached the following consensus:

Whereas all our diverse communities confirm that we are united and belong to the Fatherland of Arakan, we agree to the importance of peaceful coexistence and the building of a new society based on