" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Origami. Show all posts
Showing posts with label Origami. Show all posts

Tuesday, April 16, 2019

Origami planes carry peace message of Rohingyas to Hiroshima

Dhaka Tribune
Tuesday, Apr 16, 2019

Japanese Ambassador Hiroyasu Izumi and Representative of UNHCR in Japan Diek Hebecker handed the colorful origami cranes folded by Rhingya people to Vice Mayor of Hiroshima City Shiro Tani on Tuesay, April 16, 2019 UNB

Rohingya people in Cox’s Bazar made one thousand origami paper cranes for Japan

One thousand origami paper cranes, folded by hundreds of Rohingya people in Cox’s Bazar, have been transported to Hiroshima and have conveyed their wishes and messages for peace to the Japanese people.