" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label castaways. Show all posts
Showing posts with label castaways. Show all posts

Wednesday, April 10, 2019

Rohingya castaways herald new wave

THE AUSTRALIAN
Reuters
April 9, 2019


Rohingyas in Bangladesh at the height of the exodus in 2017. Picture: AP 
 
Thirty-seven people believed to be Rohingya Muslims from Myanmar have been found on a beach in northern Malaysia, the latest arrivals in what authorities fear could ­become a new wave of people-smuggling by sea.