" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Hong Kong. Show all posts
Showing posts with label Hong Kong. Show all posts

Tuesday, July 21, 2020

Myanmar: US-China Embassies Get Into A War Of Words Over South China Sea, Hong Kong

REPUBLICWORLD.COM
Zaini Majeed
20th July, 2020


In an online war of words, the Chinese embassy lashed out at the United States and accused it of "selfish, hypocritical, contemptible" motives.

On July 19, China's embassy in Myanmar accused the United States of “outrageously smearing" the nation and “driving a wedge” in its relations with other Southeast Asian countries over the South China Sea and Hong Kong.

In an online war of words, the Chinese embassy lashed out at the United States and accused it of "selfish, hypocritical, contemptible" motives. The Chinese side also accused US agencies abroad of doing "disgusting things" to contain China's authority.