" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Myanmar's Protests. Show all posts
Showing posts with label Myanmar's Protests. Show all posts

Thursday, February 25, 2021

Myanmar’s Protests Are Growing, Defying Threats and Snipers

The New York Times
Hannah Beech
Published Feb. 22, 2021

A general strike on Monday made clear that the fatal shooting of two protesters over the weekend, and the fear of a further bloody crackdown, would not halt opposition to the return of military rule.

Protesters in Yangon, Myanmar’s largest city, on Monday. A general strike proceeded peacefully in hundreds of cities and towns.Credit...The New York Times


The strikers poured onto the streets of Myanmar on Monday knowing that they might die. But they gathered by the millions anyway, in the largest rallies since a military coup three weeks ago. Their only protection came from hard hats, holy amulets and the collective power of a newly called general strike.

The generals had tried to halt Monday’s dissent with barricades and fleets of vehicles parked in strategic urban locations. Armored vehicles patrolled, while snipers took their stations on rooftops. An ominous warning had been issued hours before on state television: “Protesters are now inciting people, especially emotional teenagers and youth, toward a path of confrontation where they will suffer a loss of life.”