" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label G20 Summit. Show all posts
Showing posts with label G20 Summit. Show all posts

Sunday, September 10, 2023

G20 Summit and India’s Treatment of Rohingya

Refugee International
By Daniel P. Sullivan
September 8, 2023

Statement from Refugees International Director for Africa, Asia, and the Middle East Daniel P. Sullivan:

“As India hosts the world’s most powerful leaders for this year’s G20 Summit, those leaders should ask what India has done to address a genocide in its own neighborhood.