" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Drama. Show all posts
Showing posts with label Drama. Show all posts

Sunday, January 31, 2021

Myanmar’s Political Drama – What Episode Are You Watching Now?

The Irrawaddy 
Aung Zaw
29 January 2021
Former Myanmar military dictator Gen. Ne Win

Late on the evening of March 1, 1962, General Ne Win was among the honored guests at a Chinese ballet performance in Yangon. The general enjoyed a drink as he took in the show. Guests recalled seeing the general and his bodyguards return home soon after the performance ended.

But this relaxed scene was a façade. In the early hours of March 2, troops dispatched by the general arrived at the residences of government leaders and detained them. At 8:50 a.m. he went on the air to announced a military takeover of the government. Not even Ne Win’s close subordinates—including Brigadier General Aung Gyi, who would become the No. 2 in the Revolutionary Council formed shortly after the coup—had prior knowledge of the power grab.