" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label Kasmir. Show all posts
Showing posts with label Kasmir. Show all posts

Tuesday, December 24, 2019

FEATURED Rohingya Muslims Big Threat To Indian Defense Installations In Jammu & Kashmir

The Our Asian Times
December 20, 2019
EurAsian Times
 Thousands of illegal Rohingya Muslims have occupied areas in proximity to the vital defence installations in Jammu and Kashmir including Sunjwan Army camp in Jammu. It is estimated that approximately 10,000 Rohingya Muslims are residing in different parts of Jammu district.


According to a J&K Home department “a total number of 6523 Rohingya Muslims were found living across 39 different places across five districts of Jammu and Kashmir”. According to this report, “6461 Rohingyas were staying in Jammu division and 62 in Kashmir division.
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */