" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Israelwar criminal. Show all posts
Showing posts with label Israelwar criminal. Show all posts

Saturday, October 28, 2023

Türkiye to introduce Israel to world as war criminal: Turkish President Erdogan

AA
Muhammed Enes Calli
ISTANBUL
28.10.2023

Those shedding crocodile tears for civilians killed in Ukraine-Russia war silently watching killing of children in Gaza, says Turkish president

Türkiye will introduce Israel to the world as a war criminal, Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Saturday.

Speaking at "Great Palestine Meeting," a pro-Palestine rally in Istanbul, Erdogan said: "Israel, we will also declare you as a war criminal to the world, we are preparing for it, and we will introduce Israel to the world as a war criminal."